ElsaSpeak

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này quy định cách tôi (ErichS47) ​​sử dụng và bảo vệ bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp cho tôi khi bạn sử dụng trang web này. Tôi có thể thay đổi chính sách này theo thời gian bằng cách cập nhật trang này. Bạn nên kiểm tra trang này để đảm bảo rằng bạn hài lòng với bất kỳ thay đổi nào.

Những gì tôi thu thập

Tôi có thể thu thập các thông tin sau:

  • Thông tin liên lạc bao gồm địa chỉ email;
  • Thông tin nhân khẩu.

Tôi làm gì với những thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi yêu cầu thông tin này để hiểu nhu cầu của bạn và cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn và đặc biệt vì những lý do sau:

  • Lưu trữ hồ sơ nội bộ;
  • Tôi có thể sử dụng thông tin để cải thiện sản phẩm và dịch vụ của mình;
  • Tôi có thể định kỳ gửi email quảng cáo về các sản phẩm mới, ưu đãi đặc biệt hoặc thông tin khác mà tôi nghĩ rằng bạn có thể thấy thú vị khi sử dụng địa chỉ email mà bạn đã cung cấp;
  • Tôi có thể sử dụng thông tin để tùy chỉnh trang web theo sở thích của bạn;
  • Tôi sẽ không bao giờ bán thông tin của bạn.

Bảo vệ

Tôi cam kết đảm bảo rằng thông tin của bạn được an toàn. Để ngăn chặn truy cập hoặc tiết lộ trái phép, tôi đã đưa ra các quy trình vật lý, điện tử và quản lý phù hợp để bảo vệ và bảo mật thông tin tôi thu thập trực tuyến.

Cách tôi sử dụng cookie

Cookie là một tệp nhỏ yêu cầu cấp phép trên ổ cứng máy tính của bạn. Khi bạn đồng ý, tệp sẽ được thêm và cookie giúp phân tích lưu lượng truy cập web hoặc cho bạn biết khi bạn truy cập một trang web cụ thể. Cookies cho phép các ứng dụng web trả lời bạn với tư cách cá nhân. Ứng dụng web có thể điều chỉnh các hoạt động của nó theo nhu cầu, thích và không thích của bạn bằng cách thu thập và ghi nhớ thông tin về sở thích của bạn.

Tôi sử dụng cookie nhật ký lưu lượng để xác định trang nào đang được sử dụng. Điều này giúp tôi phân tích dữ liệu về lưu lượng truy cập trang web và cải thiện trang web của tôi để điều chỉnh nó theo nhu cầu của khách hàng. Tôi chỉ sử dụng thông tin này cho mục đích phân tích thống kê và sau đó dữ liệu được xóa khỏi hệ thống.

Nhìn chung, cookie giúp tôi cung cấp cho bạn một trang web tốt hơn, bằng cách cho phép tôi giám sát trang nào bạn thấy hữu ích và trang nào bạn không thấy. Cookie không có cách nào cho phép tôi truy cập vào máy tính của bạn hoặc bất kỳ thông tin nào về bạn, ngoài dữ liệu bạn chọn để chia sẻ với tôi.

Bạn có thể chọn để chấp nhận hoặc từ chối cookie. Hầu hết các trình duyệt web tự động chấp nhận cookie, nhưng bạn thường có thể sửa đổi cài đặt trình duyệt của mình để từ chối cookie nếu bạn thích. Điều này có thể ngăn bạn tận dụng tối đa lợi thế của trang web.

Liên kết đến các trang web khác

Trang website của tôi có thể chứa các liên kết để cho phép bạn truy cập các trang web quan tâm khác một cách dễ dàng. Tuy nhiên, khi bạn đã sử dụng các liên kết này để rời khỏi trang web của tôi, bạn nên lưu ý rằng tôi không có bất kỳ quyền kiểm soát nào đối với trang web khác đó. Do đó, tôi không thể chịu trách nhiệm bảo vệ và quyền riêng tư của bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp trong khi truy cập các trang web đó và các trang web đó không bị chi phối bởi tuyên bố về quyền riêng tư này. Bạn nên thận trọng và xem tuyên bố về quyền riêng tư áp dụng cho trang web được đề cập.

Nhận xét về bài viết trên website

Tôi có thể giới thiệu ý kiến ​​từ các bài viết trên website của tôi trên các lĩnh vực khác của trang website của tôi. Tôi làm điều này để phát huy tính hữu ích của các bài viết của tôi mà nếu bạn đã đọc chúng, hy vọng bạn sẽ đồng ý.

Tôi sẽ không bán, phân phối hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba trừ khi tôi có sự cho phép của bạn hoặc được pháp luật yêu cầu.

Nếu bạn tin rằng bất kỳ thông tin nào tôi đang cung cấp cho bạn là không chính xác hoặc không đầy đủ, vui lòng gửi email cho tôi.

e-mail: admin@tuanduc.net

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker